Френски език 

LI_logo_violet.jpg
Paris

Learn to Integrate Ви предлага обучение по френски език под онлайн форма от ниво Начинаещи (A1.1) до Напреднали (B2).

Oнлайн пакет за начално ниво по френски

(абсолютно начинаещи A1.1)

Вижте две от видеата в него :

 • Френска азбука (гласни и съгласни) + произношение

 • Как да се представим на френски

Останалата част от пакета съдържа :

 

 • Основни правила за четене  (кое се изговаря в една дума и кое не) + Фонетични словосъчетания  ou, oi, ch, gn, ill, ph и т.н.

 • Кога изговаряме  с/к  - ж/г

 • Трите звука [o] : o, au, eau

 • Всичките правила за отворено [е] : é, è, ê, ai, ei, ez, et, er 

 • Носови звуци и как да ги произнесем 

 • Неопределителен член (un, une, des) и определен член (le, la, les)

 • Числата от 0 до 10 + изречения с  c’est (това е) / ce sont (това са)

 • Числата от 11 до 20 + изречения с il y a (има)

 • Числата от 21 до 69

 • Числата от 70 до края

 • Предлози за място върху (sur, sous, devant, derrière, dans, entre)

 • Глаголът  AVOIR (имам) + често употребявани думи и изрази с него

 • Глаголът  ÊTRE (съм) + често употребявани думи и изрази 

 • Как да опишем физически някой (височина, цвят на очите, косата, т.н)

 • Мъжки и женски род на прилагателните имена

 • Как да кажем колко е часът ?

 • Глаголът  ALLER (отивам) + често употребявани думи и изрази 

 • Частите на тялото и как да се изразим на френски, ако нещо ни боли

За закупуване на този онлайн курс, натиснете тук  

Bridge with Gargoyles

Втори онлайн пакет за начално ниво (продължение на първия -ниво А1-А2)

 

 

Вижте някои от видеата в него :

 • Как да поръчаме в ресторант  

 • Притежателни прилагателни (мой, твой, негов, нейн, наши, т.н.)

 • Показателни прилагателни (този, тази, тези)

 • Спрежение на глаголите от 1-ва група

Останалата част от пакета съдържа :

 

 • Допълнително видео с обяснения и упражнения върху часовете

 • Как да напазаруваме в супермаркет и на пазара за плодове и зеленчуци  (хранителни продукти ; думи за количество) + частичен член (как да изразим някаква неопределна част от цяло)

 • Множествено число на прилагателни и съществителни имена

 • Предлози, които се поставят пред страни и градове

 • Спрежение на глаголите от 2-ра група

 • Спрежение на основни глаголи от 3-та група (voir – виждам, vouloir – искам, pouvoir - мога, prendre - взимам, comprendre - разбирам, apprendre - уча, dormir - спя, ouvrir – отварям, faire – правя, venir – идвам, mettre - слагам ) и важни изрази с тях.

 • Бъдеще просто време (Futur proche

 • Близко минало време (Passé récent)

Пакетът ще бъде пуснат края на месец юни 2020

Очаквайте съвсем скоро допълнителна информация за другите онлайн пакети на Learn to Integrate.