Карате / Самозащита

LI_logo_violet.jpg

Онлайн тренировки по карате и самозащита 

Таня е магистър по Противодействие на престъпността и тероризма, профил „Криминална психология“.


Завършила е НСА с треньорски профил „Карате“ - притежава Втори дан – черен пояс по карате, както и Второ ниво по самозащита към департамент “Полицейска лична защита”.

Tanya.jpg


Има множество постижения в областта на карате, в това число призови места от международни и републикански турнири. Инструктор е на представителните отбори по карате към ЦПКДК, както и член на УС на Централен Полицейски Карате Джу-Джицу Клуб.

 

 

Вижте повече за работата на Таня по-долу : 

Видео уроци по самозащита :

Tanya self defense 1.jpg
Tanya self defense 2.jpg

Личностно израстване & самозащита  

В динамиката, в която живеем неминуемо попадаме в капана на стреса, тревожността и обезсърчаването. Страхът от провал често пъти е лош съветник и възпрепятства продуктивността ни. Несигурността ни пречи да се развиваме. Кара ни да сме постоянно нащрек и в готовност за отбрана.

Консултациите, които предлага Таня преплитат в себе си психологическа насоченост с елементи на лична защита. Всеки един сеанс е разделен на две части – вербална, в която се диагностицира и решава проблема и практическа, в която се прилагат техники за самоотбрана. 

Консултациите са съобразени спрямо нуждите на всеки, като повишават нивото на самоувереност и себеоценка. Това е изцяло нов тип консултиране, което ще Ви даде различна перспектива за разрешаване на личностни проблеми и справяне с трудностите. То дава и възможност за решаване на житейски проблеми с емоционален характер.

Tanya 2.jpg

За повече информация, вижте в страницата на Таня във фейсбук

  • Facebook
Lending a Helping Hand